White Stairway Consulting

Blog Project Management

  Business Project Management Pic

Business versus ICT Project Management: twee afzonderlijke disciplines bij grote ICT projecten!

Door: Ronald Jansen, Project Manager CRM/ Business Consultant MKB

Business Project Management wordt als afzonderlijke discipline bij grote ICT projecten weinig gezien in Nederland. De discipline wordt veel vaker gezien buiten Nederland, zoals België en de UK. Een opvallend verschijnsel moet ik zeggen.

De Business Project Manager denkt vaak ook vanuit belangen van één of meerdere business functies, anders dan alleen de ICT business functie van een organisatie. Hij heeft vaak een achtergrond die vaak toegesneden is op een sector, zoals het Bankwezen of de Telecommunicatie Branche, en/of een business functies, zoals bijvoorbeeld CRM, Customer Experience Management of Human Resources Management. Dit in tegenstelling tot de systeem of applicatie georiënteerdheid van een ICT Project Manager.

Een manier van denken die de rol van de Business Project Manager dan ook zo bijzonder maakt. Hij draagt met zijn team door het maken van de juiste vertaalslag tussen de betrokken business en ICT functies bij aan het vertrouwen bij het verloop van een ICT project.  In  zijn team  zitten vaak ook project medewerkers vanuit andere afdelingen, anders dan alleen vanuit de business functie of afdeling ICT.

Het kan ook zo zijn dat in zijn team een ICT Project Manager zit. Dan is de Business Project Manager eindverantwoordelijk.  Of dat deze zijn counter part is in een team, geleidt door een overall project of programma manager. In dit geval is hij of zij dan de eindverantwoordelijke.

Een ICT project manager denkt overigens vaak meer “recht toe recht aan”. Een oriëntatie die uitstekend werkt  bij systeem ontwikkelingstrajecten. Zijn project medewerkers, zoals programmeurs en functioneel ontwerpers, houden er ook een gelijksoortige manier van denken op na, dat dan onder andere zorgdraagt voor een waardevolle match.

Binnen het Verander Management van  Leon de Caluwé is Blauwdruk Denken één van de stromingen die hij onderscheidt.  Dit Blauwdruk Denken past prima bij het “recht toe recht aan”  denken van de ICT Project Manager. Het denken dat wordt gekenmerkt door met name eerst denken en dan doen, een rationeel proces. Men kiest voor de beste oplossing in ICT opzicht, in een “maakbare”, “recht-toe-recht aan” denkende ICT wereld.

Een andere stroming binnen het bovengenoemde Verander Management van noemt men ook wel Geeldruk Denken. Deze stroming past prima bij de Business Project Manager. Dit denken gaat niet uit van “recht toe recht aan”: het gaat ervan uit, vrij vertaald, dat als je belangen van zowel de ICT en business functies bij elkaar brengt, dat in een machtsspel men gaat naar een haalbare oplossing, een win-win situatie.

Idealiter heeft een Business Project Manager een bedrijfskundige achtergrond met een sterke affiniteit met ICT. Het kan ook zo zijn dat de een ICT Project Manager door kennis en ervaring in het Business Project Management vak belandt. Kenmerkend blijft echter het begrijpen van de manier van denken van de betrokken business functies, inclusief ICT.

De Business Project Manager is dus daarmee DE waardevolle schakel tussen de business en ICT bij een groot ICT project. Hij maakt met zijn team de succesvolle vertaalslag tussen de business en ICT functies. Een rol waarvoor bij deze projecten dan ook budget moet worden vrijgemaakt.

Voor meer informatie neem contact op met:

Foto

Ronald Jansen, Project Manager CRM/ Business Consultant MKB